Feedback van mijn redacteur

Ik heb mijn manuscript met korte verhalen naar de redacteur gestuurd en feedback ontvangen. De formulering van sommige zinnen kan beter en ze heeft wat suggesties gedaan. Afgezien daarvan vond ze mijn verhalen goed. Ze had van mijn manuscript genoten! 🙂 Ik heb haar feedback doorgenomen. Met de meeste suggesties ben ik het eens. Een paar zinnen en woorden wil ik ongewijzigd laten. Hier en daar heb ik nog wat vragen en opmerkingen gezet. Deze week heb ik mijn manuscript weer naar haar gestuurd voor de tweede redactieronde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: